Buwan ng Wika!

Buwan ng Wika

Mabuhay!

Tuwing Agosto, ginugunita natin ang kahalagaan ng wikang Filipino. Nagbibigay pugay tayo sa Ama ng Wika na si Manuel L. Quezon na siyang nagsabing kailangan natin ng isang wika. Pinapakita sa atin ang iba’t-ibang kultura ng pagiging Pilipino. Mas mauunawaan natin ang kahalagahan ng wikang Filipino, kung bakit kailangan natin itong matututunan at ano ang impluwensya nito sa buhay natin.

Source of Picture: http://danrogayan.wordpress.com/2012/08/13/buwan-ng-wikang-pambansa-2012/

Advertisements

2nd Quarter!

Well, 1st quarter is over and its 2nd quarter already. So if you look forward to the 2nd quarter, i also do. So good luck, study well and have a fun 2nd quarter.