Makasaysayang Lugar ng Maynila

Ang Maynila ang kapitolyo ng Pilipinas, buhay na buhay sa negosyo at punong-puno ng iba’t-ibang kuwento. Noong Setyembre 27, ipinasyal kami sa ilang makasaysayang lugar sa Maynila. Nabigyan kami ng pagkakataon na makapunta sa Museo ni Rizal, Simbahan ng San Agustin, Pambansang Museo, at ang Heroes Square. Sa mga lugar na ito, ang nakapukaw sa akin ay ang Heroes Square at ang Pambansang Museo. Sa Heroes Square, nabigyan kami ng oportunidad na makita ang buong Fort Santiago at pagkatapos nanood kami ng maikling dula tungkol sa buhay ng pambansang bayani natin, na si Jose Rizal. Nang makarating kami sa Fort Santiago, unang napansin ko ang makalumang dating ng lugar na ito. Sa labas nito, makikita ang lumang disenyo ng mga gusali. Pagpasok namin sa Fort Santiago, nakita ko ang laki nito. Sa centro ay may isang malaking lakaran. Sa isang parte ng Fort Santiago, matatagpuan mo ang isang lumang gusali na ginamit noong panahon ng gera at punong-puno ito ng tama ng baril. Sa likod ay makikita mo ang isang pagkalaki-laking pader na itinayo noon para sa panahon ng gera. Pagkatapos namin tignan ang Fort Santiago, nanood kami ng dula tungkol kay Rizal kung saan ipinakita ang kanyang buhay noong siya ay maliit pa hanggang sa kanyang kamatayan. Sa Pambansang Museo naman, makikita rito ang mga likhang sining na ginawa ng sikat na Pilipino. Makikita ang “Spoliarium” na gawa ni Juan Luna at ang “El Asesinato del Gobernador Bustamante y Su Hijo” (Ang Pagpaslang Kay Gobernador Bustamante) na gawa ni Felix Hidalgo. Makikita rin dito ang iba’t-ibang uri ng pintura na nagpapakita ng kultura ng Pilipinas noong unang panahon.

Para sa akin ang lugar na ito ay maiuugnay ko sa Noli Me Tangere ay ang Fort Santiago kung saan ito’y nagsisimbolo ng katapangan at lakas ng mga Pilipino laban sa kasamaan na hinarap nila. Gaya ni Crisostomo Ibarra at Elias na hindi nawalan ng pag-asang matatamo nila ang kalayaan kahit ito’y ubod ng hirap, ngunit di nila iniantala ang hirap bagkus ito pa ang nagbigay sa kanila ng lakas upang ituloy ang laban. Ang Heroes Square, kung saan napanood naming ang dula ukol sa buhay ni Rizal ay maihahambing ko kay Pilosopo Tasyo. Si Rizal ay isang taong naniniwala na maari nating baguhin ang systema ng gobyerno sa tahimik na paraan, kaya niya dinaan ito sa pagsusulat ng kanyang nobela. Ang karakter ni Pilosopo Tasyo ay masasabi rin nating halos kasing-tulad ni Rizal. Marami siyang nalalaman, malalim kung magsalita, dahil may ibang ibig sabihin ang mga pinapayo niya. Ang Pambansang Museo naman ay maiuugnay ko sa Noli Me Tangere dahil sa mga pintura na makikita rito. “Ang Spoliarium” at ang “El Asesinato del Gobernador Bustamante y Su Hijo” ay nagpapakita ng kahirapan at mga kalapastangang naranasan natin sa kamay ng mga Kastila. Gaya ng mga kalupitaang naranasan ng mga tauhan sa Noli Me Tangere. Ang pagpatay kay Crispin, ang kawawang batang ni hindi man lamang naipagtanggol ang sarili. Ang pagalipusta sa pamilya ni Kapitan Pablo at marami pang ibang karahasan na hindi man lang nabigyan ng hustisya.

Matapos ang buong araw na pamamasyal natutunan ko kung gaano kahirap ang buhay noong panahon ng mga Kastila. Pasalamat tayo na may mga bayaning handang magbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Kaya bilang mamamayan kailangan nating ipagpatuloy ang laban na ito. Huwag tayo mawalan ng pag-asa, maging mapagmatyag upang ang kalayaang binigay sa atin ay hindi muling mawala.

Merry Christmas!

Ho Ho Ho,

Christmas, I think this is the time were people get a lot of gifts. That’s what in everybody’s mind but here we also commemorate the birth of Jesus Christ, The Promised Savior. Here we should thank God that he gave us Jesus to save us from sin  and gives us eternal life. So I hope you don’t  just think about the gifts, I hope you also pray to God .

Merry Christmas and I hope you have a wonderful time.

Source: http://watermarked.cutcaster.com/cutcaster-photo-100857061-Merry-Christmas-snowy-sign.jpg

christmas

Earthquake in Bohol!

Hello Everybody,

As you all know guys that a earthquake hit Bohol at 8:12 am at October 15, 2013. The earthquake was about 7.2 magnitude which is really strong. But, Even if we weren’t there, please think about them for a moment and pray and hope that they may be safe. Also, some of the ruin in Bohol like churches were ruined because of the earthquake. Now, these places are now destroyed. So, I hope that we could help these people regain there lives back to normal.

Source of Picture: http://www.philstar.com/headlines/2013/10/17/1246281/what-happened-bohol-7-questions-deadly-quake

??????????????????????

Halloween!

Spooky!

As you all know guys, we have lots of exciting events this October but, I think the one you guy will like the most Halloween. Here all kids grab there candy bags, go from house to house and tell the neighbor” Trick or Treat” and the neighbor give them candy. And they also dress up as their favorite person like Iron Man, Superman, Batman, etc. and if you look around houses, some of them make those creepy designs and you will think this is very scary and later there might be popping props like skeletons. And in most toy stores, you will also see Halloween costumes you may like and some kids even have props like axes with blood or masks that our creepy so watch out. I think this year, we will have a fun Halloween. So good luck in candy hunting.

“Trick or Treat”

Source of Picture: http://www.digsdigs.com/photos/halloween-pumpkin-carving-1.jpg

Halloween

Month Of The Rosary!

During the month of October, We celebrate the Month of the Rosary. Pope Pius V instituted this because of a war they one against Muslim Fleets and in 1883 Pope Leo XIII officially declared The Month of October to the Holy Rosary. You can celebrate this by praying the rosary everyday and do it with all your heart.

Source of Picture: http://www.shrineofsaintjude.net/rosary-07.jpg

Rosary

Pray For Zamboanga and Syria!

As we all know that there is a war right now in Zamboanga and Syria. People have been evacuated already because of gun shots and bombs being deployed to the city. And they do not know yet when the war will stop so we should also pray for these people so the can be strengthened and do not lose faith of their lives. So I encourage you to pray everyday for these people so everyone will be in peace and there will be no more wars between country’s or in a country.

Bible Passage for People in Syria and Zamboanga: Philippians 4:13:” I can do all things through him who strengthens me”.

Source of Picture: http://www.bible.ca/prayer-private.gif

Praying

Mama Mary’s Birthday!

Mother Mary

In September 8, We commemorate the birthday of the Blessed Virgin Mary. She was the mother of our savior, Jesus Christ. She was one of the people who was very obedient to God and she never made a sin. She also took good care of Jesus when he was a child until his death on the cross. During this day, we should be like Mary because she was very good and kind and when we are kind, God is happy and you make others happy. So you should always be like Mary and make her your example of a good person.

Source of Picture: http://mommilove.blogspot.com/2011/09/happy-birthday-mama-mary.html